Etik & Uyum

      Biz, BALKÖY YIĞILCA içerisinde aldığımız her kararın ve sergilediğimiz her davranışın, BALKÖY'ün temel değerleri ile uyumlu olabilmesi için çalışır ve bu anlamda gereken çalışma kültürünü korumayı hedefleriz.

      Bünyemizde bulunan uzman arkadaşlarımızca, gelişmeleri yakından takip eder, ve gereken birimleri bilgilendirir. BALKÖY çalışanları, günlük olarak gerçekleştirdikleri süreçlerde; kooperatif içerisinde tanımlanmış politikalara, standartlara, prosedürlere ve özümsenmiş gereksinimlere, Ortaklarımız ve Yönetim kurulumuzdan aldığı yönlendirmeyle uymak zorundadır.

      Kooperatif Yöneticilerimiz, sergiledikleri davranışların, doğru bir rol model olabilmek için, önemli bir paya sahip olduğunu bilirler. Bu Yöneticiler, sorumlu oldukları süreçlerde yapılan iş planlarının ve gerçekleştirilen aktivitelerin, tanımlanan gereksinimlerle uyumlu olması için çalışırlar.

      Kooperatif genelinde kullanılan “İş Yürütme Kuralları”, çalışan personelin, gerçekleştirdikleri aktivitelerde, tanımlanmış kooperatif vizyon ve değerlerini, pratiğe dökmelerine yardımcı olur. BALKÖY “İş Yürütme Kuralları”, kooperatif genelinde uyulması gereken temel kural, ilke ve davranış şekillerini ve standartları tanımlar ve ortakların bunlara nasıl uymaları gerektiği konusunda yönlendirir.

      Bizimle birlikte çalışan tedarikçilerin de, yukarıda anlatılan kuralları anlamalarını ve bu kurallara uyarak çalışmalarını bekliyoruz. Bu minvalde, ortaklarımızla imzalamış olduğumuz kontratlarda, bu gereksinimi belirtiyor, ortaklarımızın ve çalışanlarının BALKÖY “İş Yürütme Kuralları” çerçevesinde aktivitelerini gerçekleştirmeleri gerektiğini istiyoruz.

© 2017 T.C Yığılca Kaymakamlığı Desteğiyle            kA

  • Wix Facebook page